Informacje - News

  • Nowy Award Manager 
    Dokonała się kolejna zmiana na funkcji Award Managera PZK. Nowym Award Managerem został
    Wiesław Theodor Postawka, SQ9V.

 [09.12.2017]


ZAPRASZAMY DO ZDOBYWANIA OFICJALNYCH DYPLOMÓW PZK !!Kontakt - Contact


Award Manager PZK:


Wiesław Theo Postawka, SQ9V

P. O. Box 53

44-280 RYDUŁTOWY

Poland


sq9v@pzk.org.pl

awards@pzk.org.pl


Hunter PZK Awards


Dyplom "Hunter PZK Awards"

("Łowca Dyplomów PZK")

Hunter


Regulamin

Dyplom można otrzymać za posiadanie, w zależności od klasy dyplomu, odpowiedniej ilości dyplomów wydanych przez PZK. I tak:

Klasa 1 – za posiadanie 8 dyplomów (na UKF – 4 dyplomy)

Klasa 2 – za posiadanie 6 dyplomów (na UKF – 3 dyplomy)

Klasa 3 – za posiadanie 4 dyplomów (na UKF – 2 dyplomy)

Dla nasłuchowców warunki są te same co dla dla KF.

Uwagi:

  • Za odrębne dyplomy uznaje się różne wersje dyplomów „Polska” przyznawanych w ramach każdego podziału administracyjnego kraju.
  • Dyplom „SP-PA” uznawany jest jako jeden dyplom, bez względu na jego dodatkowe wyróżnienia w postaci naklejek, ale odrębnie za KF i UKF i CW.
  • Każda wersja dyplomu „HQ Award” uznawana jest za odrębny dyplom.
  • Wyższe klasy pozostałych dyplomów uznawane są za odrębne dyplomy.  

Wniosek powinien zawierać tylko wykaz dyplomów wraz z ich numerami i datami wydania i nie wymaga potwierdzeń dwóch nadawców. Patrz "Zasady ogólne..."


  HOME  ZASADY OGÓLNE  DRUKI ZGŁOSZEŃ