Informacje - News

  • Nowy Award Manager 
    Dokonała się kolejna zmiana na funkcji Award Managera PZK. Nowym Award Managerem został
    Wiesław Theodor Postawka, SQ9V.

 [09.12.2017]


ZAPRASZAMY DO ZDOBYWANIA OFICJALNYCH DYPLOMÓW PZK !!Kontakt - Contact


Award Manager PZK:


Wiesław Theo Postawka, SQ9V

P. O. Box 53

44-280 RYDUŁTOWY

Poland


sq9v@pzk.org.pl

awards@pzk.org.pl


SN0HQ


Dyplom "SN0HQ"

SN0HQ


Regulamin

1.  Dyplom przyznawany jest każdego roku polskim i zagranicznym stacjom krótkofalarskim za przeprowadzenie co najmniej sześciu, spośród dwunastu możliwych do przeprowadzenia różnych łączności z centralną stacją PZK - SN0HQ - reprezentującą Polski Związek Krótkofalowców w zawodach IARU HF Championship, które odbywają się co roku w każdy drugi pełny weekend lipca.

2.   Do dyplomu zaliczane są łączności przeprowadzone emisjami CW i PHONE w 6‑ciu pasmach: 160, 80, 40, 20, 15 i 10 metrów.

3.   Dyplom jest bezpłatny dla stacji, które przeprowadzą łączności ze stacją SN0HQ na każdym z 6-ciu pasm obiema emisjami – łącznie 12 łączności i złożą do Award Managera PZK wraz z listą łączności wniosek o wydanie dyplomu. (Druk wniosku tu: https://awards.pzk.org.pl/files/Aplikacja_p_1.pdf). Wniosek o wydanie dyplomu może być złożony także w formie elektronicznej, e-mailem zawierającym listę przeprowadzonych QSO bezpośrednio w treści e-maila lub jako załącznik – plik tekstowy, Cabrillo lub PDF. Wnioski elektroniczne należy przesłać na adres: awards@pzk.org.pl, zaś wnioski papierowe na adres Award Managera podany w „Zasadach Ogólnych”.

4.   Stacjom, które przeprowadzą ze stacją SN0HQ od 6 do 11 łączności, dyplom jest odpłatny – patrz „Zasady ogólne”. Dowód wpłaty na konto PZK lub jego ksero należy dołączyć do wniosku o dyplom. (Druk wniosku tu: https://awards.pzk.org.pl/files/Aplikacja_p_1.pdf). Wniosek należy przesłać do Award Managera PZK. W przypadku składania wniosku w formie elektronicznej, do maila należy dołączyć skan dowodu wpłaty.

5.   Do otrzymania dyplomu „SN0HQ Award” nie jest konieczne potwierdzanie łączności wymienionych we wniosku przez dwóch licencjonowanych nadawców. Lista przedstawionych łączności będzie porównana z logiem stacji SN0HQ w trakcie wydawania dyplomu.

6.   Termin nadsyłania wniosków o wydanie dyplomu za dany rok upływa w dniu 31 grudnia tego roku. Obowiązuje data stempla pocztowego.


  HOME  ZASADY OGÓLNE  DRUKI ZGŁOSZEŃ