Informacje - News

  • Nowy Award Manager 
    Dokonała się kolejna zmiana na funkcji Award Managera PZK. Nowym Award Managerem został
    Wiesław Theodor Postawka, SQ9V.

 [09.12.2017]


ZAPRASZAMY DO ZDOBYWANIA OFICJALNYCH DYPLOMÓW PZK !!Kontakt - Contact


Award Manager PZK:


Wiesław Theo Postawka, SQ9V

P. O. Box 53

44-280 RYDUŁTOWY

Poland


sq9v@pzk.org.pl

awards@pzk.org.pl


Polskie Miasta


Dyplom "Polskie Miasta"

Polskie Miasta


Regulamin

Dyplom można zdobyć za nawiązanie łączności ze stacjami z miast polskich i jest dostępny w 3 kasach:

  •  Klasa 3 – za łączności z 20 miastami,
  •  Klasa 2 – za łączności z 40 miastami,
  •  Klasa 1 – za łączności z 60 miastami.

Łączności nie mają ograniczeń czasowych. 

Takie same warunki dotyczą nasłuchowców. 

Alfabetyczny wykaz polskich miast znajduje się tu >>>

Wniosek - lista GCR (tzn. potwierdzona przez 2-ch nadawców) i ksero dowodu wpłaty na konto PZK należy przesłać do Award Managera PZK - patrz  Zasady ogólne".


  HOME  ZASADY OGÓLNE  DRUKI ZGŁOSZEŃ