Informacje - News

  • Nowy Award Manager 
    Dokonała się kolejna zmiana na funkcji Award Managera PZK. Nowym Award Managerem został
    Wiesław Theodor Postawka, SQ9V.

 [09.12.2017]


ZAPRASZAMY DO ZDOBYWANIA OFICJALNYCH DYPLOMÓW PZK !!Kontakt - Contact


Award Manager PZK:


Wiesław Theo Postawka, SQ9V

P. O. Box 53

44-280 RYDUŁTOWY

Poland


sq9v@pzk.org.pl

awards@pzk.org.pl


Druki aplikacji


Druki aplikacji do dyplomu "POLSKA" zostały przygotowane w ten sposób, aby umożliwić składającym jednoznaczne określenie czego dotyczy ich wniosek - jaka jest kategoria dyplomu(-ów) i jaka jest jego (ich) klasa. Druki te mogą być stosowane tylko do dyplomu "POLSKA" - do innych dyplomów wydawanych przez PZK należy stosować druki uniwersalne dostępne tu: >>>>>.


Aplikacje do dyplomu "POLSKA" można składać wyłącznie na właściwych, niżej pokazanych drukach o rozmiarze A4.

Różne druki uniwersalne wniosków na dyplomy do dyplomu "POLSKA" nie nadają się i zgłoszenia na takich drukach będą odsyłane do wnioskodawców.

Pliki strony 1 i 2 są dostępne wyłącznie w formacie PDF.

Jedna składana aplikacja powinna zawierać jedną stronę 1, i tyle stron 2, ile potrzeba do wpisania wszystkich łączności.

Poza zwykłymi plikami PDF (przycisk poniżej "POBIERZ DRUKI ZWYKŁE"), dostępne są także pliki interaktywne PDF (przycisk poniżej "POBIERZ DRUKI INTERAKTYWNE").

Zawartość obu rodzajów plików jest taka sama, ale  w plikach interaktywnych możliwe jest wypełnianie ich na komputerze. Wypełniając arkusz można przeskakiwać z pola do pola klawiszem "TAB" lub myszką. W plikach tych wypełnienie pól oznaczonych kolorem pomarańczowym lub otoczonych czerwoną ramką jest obowiązkowe. Przeglądarka plików PDF Adobe Reader (Acrobat Reader) nie umożliwia zapisania nie dokończonych plików interaktywnych PDF na dysk - przed zamknięciem, trzeba je wypełnić do końca i następnie wydrukować. Przeglądarka plików PDF Foxit Reader nie ma tej cechy i możliwe jest zapisywanie niedokończonych plików interaktywnych PDF na dysk. Program Foxit Reader jest bezpłatny.


UWAGA:
Przez czynność złożenia aplikacji (wniosków) o dyplomy wydawane przez Polski Związek Krótkofalowców, składający wniosek równocześnie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w arkuszu aplikacji, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych - Dz.U. 1997 nr 133, poz. 883, z późn. zmianami. Podanie adresu e-mail i numeru telefonu nie jest obowiązkowe, lecz w szczególnych przypadkach może przyśpieszyć wydanie dyplomu. W przypadku podania przez wnioskodawcę swojego adresu e-mail i numeru telefonu, dane te po zakończeniu procedury wydawania dyplomu zostaną zatarte.

Aplikacja Polska
Wygląd str. 1
Record sheet
Wygląd str. 2 i ew. następnych

  HOME  POBIERZ DRUKI ZWYKŁE  POBIERZ DRUKI INTERAKTYWNE