Informacje - News

  • Nowy Award Manager 
    Dokonała się kolejna zmiana na funkcji Award Managera PZK. Nowym Award Managerem został
    Wiesław Theodor Postawka, SQ9V.

 [09.12.2017]


ZAPRASZAMY DO ZDOBYWANIA OFICJALNYCH DYPLOMÓW PZK !!Kontakt - Contact


Award Manager PZK:


Wiesław Theo Postawka, SQ9V

P. O. Box 53

44-280 RYDUŁTOWY

Poland


sq9v@pzk.org.pl

awards@pzk.org.pl


Prefixes-SP


Dyplom "Prefiksy SP"


Prefixes SP


Regulamin


Dyplom można zdobyć za nawiązanie łączności z polskimi stacjami o różnych prefiksach i tak:


- na KF należy posiadać 100 potwierdzonych prefiksów SP,

- na UKF należy posiadać 60 potwierdzonych prefiksów SP.


Zalicza się wszystkie prefiksy SP1-9, SQ1-9, SN1-9, 3Z1-9, HF1-9, SO1-9, SR1-9 jak i wszystkie "..0.." (zero) i każde inne dwu, trzy i czterocyfrowe liczby w prefiksie np: HF80, SO350, SP1410... 


Łączności nie mają ograniczeń czasowych. 


Dla nasłuchowców takie same warunki jak dla KF.


Wniosek - lista GCR (tzn. potwierdzona przez 2-ch nadawców) i ksero dowodu wpłaty na konto PZK - należy przesłać do Award Managera PZK - patrz  Zasady ogólne". 


  HOME  ZASADY OGÓLNE  DRUKI ZGŁOSZEŃ